Thứ hai, 19/04/2021 - 06:04|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH HOẰNG PHÚ
 • Nhữ Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0946864986
 • Cao Đức Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989516969
  • Email:
   caotuan070970@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0943414378
  • Email:
   hanhbim73@gmail.com
 • Trịnh Thị Tới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng 1,2,3
  • Điện thoại:
   0986520871
  • Email:
   trinhthitoi1976@gmail.com
 • Nguyễn Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0975430219
  • Email:
   thephuong070471@gmail.com
 • Lê Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0855439502
  • Email:
   lethithunam1971@gmail.com
 • Lê Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0834190078
  • Email:
   cogiaoxuanhp@gmail.com
 • Lê Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0858880245
  • Email:
   phuongthanh423@gmail.com
 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0915676687
  • Email:
   huongthi231276@gmail.com
 • Hà Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0334118589
 • Lê Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0838470644
  • Email:
   chinhtamhp@gmail.com
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 04 : 58
Tháng trước : 114
Năm 2021 : 330
Nội dung đang được cập nhật.
Thời tiết